Vochtige muren

Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding zijn de experts van het Schrijver Systeem® in staat om u te adviseren bij uw vochtprobleem. Op deze pagina geven wij u zoveel mogelijk informatie over vochtige muren en de gevolgen.

Vochtige muren

Het Schrijver Systeem® bestrijdt vochtige muren door vocht uit de lucht te halen voordat deze kan gaan condenseren. De relatieve luchtvochtigheid in uw vastgoed gaat omlaag en vochtige muren worden weer droog. Daardoor krijgen schimmels, meeldauw en muffe geuren geen kans. U krijgt een aangenamer en gezonder leefklimaat, uw energierekeningen gaan omlaag en uw vastgoed gaat langer mee. Pak uw vochtige muren dus gelijk aan!

-voorkom schimmels, meeldauw en muffe geuren
-creëer een aangenaam en gezond leefklimaat
-reduceer uw energierekeningen
-bescherm uw vastgoed

Het gevolg van vochtige muren is niet direct merkbaar. Eerst zal zeer langzaam de relatieve luchtvochtigheid stijgen. In het begin hebben de meesten niet eens door dat dit gebeurt omdat het zo langzaam gaat en ze zich onbewust steeds aan het nieuwe vochtigere binnenklimaat aanpassen. Verkoudheden komen veel vaker voor bij vochtige binnenklimaten dan droge, maar dit verband merkt men vaak pas op nadat het probleem opgelost is. Na verloop van tijd worden de problemen ook zichtbaar in de vorm van vochtige meeldauw of andere schimmels. Maar ook schadelijke bacteriën hebben een veel betere overlevingskans bij hoge relatieve luchtvochtigheid. En dan krijg je met veel verschillende gezondheidsrisico´s te maken.

Schimmels en meeldauw

Verschillende soorten schimmels, waaronder ook meeldauw, groeien erg snel bij een relatieve vochtigheid van boven de 70%. Bovendien prefereren ze cellulaire ondergronden zoals gipsplaten, (behang)papier, kalkzandsteen, sommige isolatiematerialen en bepaalde typen verven. Er zijn zeer veel verschillende soorten te benoemen, maar de meest veel voorkomende zijn Penicillium, Cladosporium, Aspergillus, Alternaria en Stachybotrys. Sommige van deze schimmels slaan zwart uit en andere juist weer wit.
Meestal veroorzaken ze een duffe muskusachtige geur, die je vaak met kelders associeert. Daarnaast zijn er een aantal gezondheidsrisico´s te noemen. Zowel de sporen zelf als een aantal gifstoffen die de schimmels produceren kunnen infecties aan de luchtwegen en de huid veroorzaken. Bij langdurige blootstelling kan ook astma zich ontwikkelen. Lopende en verstopte neuzen kunnen ook in verband worden gebracht. Daarnaast komen ook meer hevige soorten infecties, hoewel in veel mindere mate, voor.

Bacteriën

Veel overdraagbare infecties die door bacteriën worden veroorzaakt komen juist veel meer voor bij een zeer hoge of zeer lage relatieve luchtvochtigheid omdat bacteriën dan veel beter gedijen. Boven een waarde van 70% zullen de risico´s significant worden en bij 80% – 90% maximaal. De meest voorkomende soorten zijn E.Coli, Streptococcus en Staphylococcus. Deze bacteriën komen dagelijks voor in onze directe omgeving en vormen niet direct een gevaar, maar bij hogere aantallen, verlaagde weerstand of open wonden kunnen verschillende soorten infecties ontstaan met soms wel degelijk gevaarlijke complicaties. Hygiëne speelt een belangrijke rol bij het onderdrukken van bacteriële organismen en daar hoort ook bij het zorgen voor de juiste luchtvochtigheid.

Sick Building Syndrome

Sick Building Syndrome of SBS is een benaming voor de verzameling aan ziektebeelden die ontstaan door langdurig in een slechte ruimte te verblijven. Vaak wordt het in verband gebracht met oude kantoorgebouwen of scholen waar slechte ventilatie aanwezig is. Wanneer de schadelijke stoffen in de lucht te hoog worden, komen er klachten zoals irritatie van ogen keel en huid, hoofdpijn, verandering van de smaak of reuk, duizeligheid en concentratieverlies. Vochtige muren of andere vochtproblemen staan regelmatig aan de basis van de problemen waar het versterkt wordt door slechte ventilatie. Maar deze problemen kunnen natuurlijk net zo goed in huis voorkomen. Daarom is het noodzakelijk regelmatig goed te ventileren, ook in de winter.

Met vochtbestrijding van het Schrijver Systeem® behoren vochtige muren tot het verleden.
Ontdek wat het Schrijver Systeem® uniek maakt en waarom het systeem voorheen de prijs ‘beste uitvinding van het jaar’ heeft gewonnen.