Optrekkend vocht

Met meer dan 30 jaar ervaring in vochtbestrijding zijn de experts van het Schrijver Systeem® in staat om u te adviseren bij uw vochtprobleem. Op deze pagina geven wij u zoveel mogelijk informatie over optrekkend vocht en oplossingen.

Optrekkend vocht

Door de capillaire werking van poreuze bouwmaterialen kan een optrekkend vochtprobleem ontstaan. Doordat het probleem ondergronds ontstaat, is het vinden van de juiste oplossing meestal erg gecompliceerd. Vaak wordt optrekkend vocht gediagnostiseerd terwijl het ook om een condensatie of een ander vochtprobleem kan gaan. Het is daarom in de eerste plaats belangrijk dat een expert de juiste diagnose stelt.

Neem contact met ons op voor een kosteloze diagnose

Er zijn een aantal verschillende methoden te noemen om optrekkend vocht aan te pakken. We gaan hier in op de meest voorkomende.

Chemische injectie

Bij chemische injectie worden gaten in de muur geboord waarna chemicaliën in de muren worden geïnjecteerd. Vervolgens treed een reactie op, die het product in theorie waterdicht maakt. Deze technologie heeft een aantal grote nadelen.

Om te beginnen kun je puur door het injecteren van chemicaliën nooit een muur perfect waterdicht krijgen. Omdat het onmogelijk is het pad van de chemicaliën te beïnvloeden zullen deze door kieren en openingen wegvloeien. Om deze reden is bij veel typen muren deze methode al onmogelijk. Daarnaast is het zo dat het vocht zich zal verplaatsten. Het gebeurt dikwijls dat een jaar na de chemische injectie er ineens een geheel nieuw vochtprobleem verschijnt. In plaats van dat het probleem wordt opgelost, verplaatst het probleem zich.

Deze oplossing is tijdelijk. De chemicaliën breken na verloop van tijd af en daarmee kan het optrekkend vocht probleem zich opnieuw manifesteren. Door deze afbraak van chemicaliën ontstaat ook milieuverontreiniging in de directe omgeving van het gebouw.

Tenslotte zal door chemische injectie de natuurlijke luchtdoorlatendheid van de muur verstoord worden. De muur zal niet meer ademen, waardoor de bufferwerking teniet wordt gedaan en in het huis kunnen schommelingen van het leefklimaat ontstaan.

Vochtwerende laag aanbrengen (dpc)

Tijdens de bouw kunnen dit soort lagen aan de opbouw van de muren worden toegevoegd om de vochtkering te bevorderen. Omdat deze lagen zich meestal ergens in de spouw of ondergronds bevinden, is het meestal onmogelijk om deze lagen na de bouw aan te brengen. Tevens voorkomt deze laag geen vochtproblemen, veroorzaakt door leefvocht of condensatie. Vaak wordt er een verkeerde diagnose gesteld waarbij leefvocht wordt gezien als optrekkend vocht.

Drainage

Als drainage mogelijk is, wat sterk afhankelijk is van de situatie rondom het gebouw. Dan kan dit een oplossing zijn voor structureel wateroverlast rondom de woning, Echter is geen oplossing voor vochtproblemen binnenshuis. Voor de installatie van drainage worden rondom het gebouw diepe drainage kuilen gegraven, waarna het herstellen van de tuin en bestrating noodzakelijk is. Het is van groot belang dat deze werkzaamheden professioneel worden uitgevoerd, om te voorkomen dat de drainage na verloop van tijd verstopt raakt. Regelmatige inspectie is aan te raden.

Na-isoleren

Sinds 2010 maken een aantal bedrijven reclame met na-isoleren als remedie tegen optrekkend vocht. Echter doordat na-isoloren meestal voorkomt dat de muur op natuurlijke wijze kan ademen, kan dit een ophoping van leefvocht veroorzaken. Het is dus noodzakelijk dat ademende producten worden gebruikt of eventueel het Schrijver Systeem in combinatie me na-isoleren wordt geïnstalleerd. Het is van groot belang dat huizen die niet met damp doorlatende producten worden na-geisoleerd vochtvrij zijn! De chemische reactie die optreedt bij de twee componenten pur kan worden verstoord door aanwezigheid van vocht, hierdoor bestaat de kans dat deze niet volledig uithard.

Schelpen

Schelpen hebben een hoge isolatie waarden, en kunnen worden gebruikt om optrekkend vocht te beperken. Holtes zoals een kruipruimte worden dan met schelpen volgestort. Droge schelpen kunnen een grote hoeveelheid vocht opnemen, tot het moment van verzadiging.

Schrijver Systeem

Het Schrijver Systeem is een effectieve manier om optrekkend vocht aan te pakken, het is het enige systeem dat actief vocht uit de muur verwijdert. Er worden elementen in de buiten muur aangebracht die puur met behulp van de al aanwezige luchtstromen in staat zijn om per 24 uur per geïnstalleerd element 266 cc vocht af te voeren. Daar is verder geen enkele energie voor nodig. Het overtollige vocht wordt afgevoerd totdat de muur het gewenst niveau is bereikt. Daarna zal het continu overtollig vocht blijven afvoeren zodat het juiste niveau gehandhaafd blijft.

het Schrijver Systeem:

is uitermate geschikt tegen optrekkend vocht
heeft een afvoer capaciteit van 266cc / 24h / element.
een levenslange werking
de meest milieuvriendelijke oplossing